Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken Bezorgland.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
Betaalgegevens (voor zover van toepassing)


Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) IP-adres, Internetbrowser en apparaat type Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bezorgland.nl , dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we je gegevens gebruiken

Bezorgland.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing), om aan de restaurants de bezorggegevens van klanten te kunnen verstrekken, en om in het geval bestellingen niet bezorgd mochten worden eventueel aan de klant de betaling te retourneren.
Ook analyseert Bezorgland.nl jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Als je daarmee bij je bestelling hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Wil je je later aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via je persoonlijke account of via de afmeldlink in de nieuwsbrief.


Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot info@bezorgland.nl. Bezorgland.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.


Hoe lang we gegevens bewaren

Bezorgland.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen met restaurants

Bezorgland.nl verstrekt jouw gegevens (bestelling, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres) aan de restaurants, zodat de restaurants jouw bestelling kunnen bezorgen. Restaurants zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Delen met anderen (niet zijnde restaurants)

Bezorgland.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden. En zal deze gegevens enkel gebruiken om uw te informeren vanuit Bezorgland.nl of het restaurant.