Pizzeria Rigoletto

Italaanse pizza, Turkse pizza, Shoarma
Min.€6.50
Gratis bezorging
Nu geopend

Eten bestellen bij:
Pizzeria Rigoletto uit Leeuwarden

Wij zijn gevestigd aan Nieuwe Oosterstraat 1D te Leeuwarden. Onze keuze bestaat o.a. uit: Italaanse pizza, Turkse pizza, Shoarma.
Online eten bestellen en laten bezorgen door Pizzeria Rigoletto is zeer eenvoudig.
Vul je postcode in, maak je keuze en wij bezorgen je maaltijd thuis
Je bestelling wordt meestal binnen 45 minuten thuisbezorgd.
Je ontvangt altijd een bevestiging met de verwachte bezorgtijd van je bestelling.


Online eten bestellen,
bij Pizzeria RigolettoBezorgtijden

Maandag: 16:00 - 23:00
Dinsdag: 16:00 - 23:00
Woensdag: 16:00 - 23:00
Donderdag: 16:00 - 23:00
Vrijdag: 16:00 - 23:00
Zaterdag: 16:00 - 23:00
Zondag: 16:00 - 23:00


Bezorggebied

8636 Britswert
8802 Franeker
8808 Dongjum
8811 Ried
8812 Peins
8813 Schalsum
8814 Zweins
8816 Schingen
8831 Winsum (FRL)
8833 Leons
8834 Baard
8835 Easterlittens
8841 Baaium
8842 Wjelsrijp
8911 Leeuwarden
8912 Leeuwarden
8913 Leeuwarden
8914 Leeuwarden
8915 Leeuwarden
8916 Leeuwarden
8917 Leeuwarden
8918 Leeuwarden
8919 Leeuwarden
8921 Leeuwarden
8922 Leeuwarden
8923 Leeuwarden
8924 Leeuwarden
8925 Leeuwarden
8926 Leeuwarden
8927 Leeuwarden
8931 Leeuwarden
8932 Leeuwarden
8933 Leeuwarden
8934 Leeuwarden
8935 Leeuwarden
8936 Leeuwarden
8937 Leeuwarden
8938 Leeuwarden
8939 Leeuwarden
8941 Leeuwarden
9001 Grou
9003 Warten
9004 Warstiens
9005 Wergea
9006 Eagum
9007 Idaerd
9008 Reduzum
9009 Friens
9011 Jirnsum
9012 Raerd
9013 Poppenwier
9014 Tersoal
9021 Easterwierrum
9022 Mantgum
9023 Jorwert
9024 Weidum
9025 Bears (FRL)
9026 Jellum
9027 Hilaard
9031 Boksum
9032 Blessum
9033 Deinum
9034 Marssum
9035 Dronrijp
9036 Menaldum
9037 Slappeterp
9038 Engelum
9041 Berlikum (FRL)
9043 Wier
9044 Beetgum
9045 Beetgumermolen
9051 Stiens
9053 Finkum
9054 Hijum
9055 Britsum
9056 Cornjum
9057 Jelsum
9061 Gijtsjerk
9062 Oentsjerk
9063 Munein
9064 Aldtsjerk
9067 Roodkerk
9071 Oude Leije
9073 Marrum
9074 Hallum
9076 Sint Annaparochie
9077 Vrouwenparochie
9078 Oude Bildtzijl
9079 Sint Jacobiparochie
9081 Lekkum
9082 Miedum
9083 Snakkerburen
9084 Goutum
9085 Teerns
9086 Hempens
9087 Swichum
9088 Wirdum (FRL)
9089 Wijtgaard
9091 Wijns
9172 Ferwert
9254 Hurdegarijp
9255 Tytsjerk
9256 Ryptsjerk
9258 Jistrum
9263 Garijp
9264 Earnewald
9265 Suwald
9269 Veenwouden

Contactgegevens

Pizzeria Rigoletto
Nieuwe Oosterstraat 1D
8911KM Leeuwarden
0582-163773


Bekijk op volledig scherm