Privacy statement

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers. Bezorgland respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar websites als wel de gebruikers van haar applicatie; www.bezorgland.nl.

De rechtsverhouding tussen jou en Bezorgland wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat behandelen wij in dit document?

Opslag van persoonlijke informatie

Bezorgland levert een online eten bestelplatform en bijbehorende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren slaat Bezorgland zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over de bedrijven en individuen die haar diensten gebruiken.

Om welke gegevens gaat het?

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Wanneer worden er persoonsgegevens verzameld?

 • Wanneer je je aanmeldt als consument of restauranthouder
 • Wanneer je contact opneemt met de klantenservice
 • Wanneer je een bestelling plaatst

Bezorgland verzamelt, bewaart en gebruikt jouw persoonlijke informatie zodat je gebruik kunt maken - en ter verbetering - van ons platform en bijbehorende diensten. Welke data er exact wordt opgeslagen is afhankelijk van de diensten die je gebruikt.

Beveiliging van jouw gegevens

Bezorgland neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en draagt zorg voor voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

Bezorgland zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Bezorgland zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Bezorgland kan (een deel van) jouw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten en aan de direct gerelateerde onderneming Bezorgland.

De website van Bezorgland bevat links naar websites van derden. Bezorgland is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bezorgland behoudt zich het recht voor (een deel van) jouw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Bezorgland zal zich inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, jou hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies

Op de websites van Bezorgland wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op jouw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jouw bezoek aan de website. De cookies die Bezorgland plaatst op jouw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het onthouden van sessies en gebruikersnamen
 • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website
 • De mogelijkheid verschaffen delen van de website te delen via sociale media
 • Verbeteren van onze marketingactiviteiten
 • Het beschermen tegen geautomatiseerde aanmeldingen

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop je dit kunt doen is afhankelijk van jouw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de Bezorgland website minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics

Bezorgland maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt Bezorgland bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Toegang tot jouw persoonlijke gegevens

Je hebt het recht Bezorgland te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Bezorgland zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je Bezorgland verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in jouw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal Bezorgland in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Indien Bezorgland mocht besluiten zijn Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden je daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Bezorgland dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ondersteuning@bezorgland.nl.

Versie 1.1, gepubliceerd op 31 mei 2018